Có thể làm gì để cứu thế giới? 10 lời khuyên quan trọng để bảo vệ môi trường Bảo tồn cây cối. … Chăm sóc tốt các tuyến đường thủy. 🇧🇷

blog không gian

Điều gì sẽ xảy ra với các hành tinh trong Hệ mặt trời nếu mặt trời không còn tồn tại? Trái đất sẽ không rơi vào bóng tối hoàn toàn ngay lập tức. Những thành phố…

blog không gian

Sự khác biệt giữa các hành tinh là gì? Và để biết những gì chúng ta đang nhìn thấy là một ngôi sao hay một trong những hành tinh này, chúng ta phải quan sát xem độ sáng…

blog không gian

Tên của đường đi mà mỗi Hành tinh đi quanh Mặt trời là gì? Tất cả các hành tinh trong Hệ Mặt trời đều quay quanh Mặt trời. Mỗi hành tinh, giống như…

blog không gian

Sự khác biệt giữa tàu con thoi và trạm vũ trụ là gì? Sự khác biệt giữa trạm vũ trụ và tàu vũ trụ nằm ở chỗ không có…

blog không gian

Nói Mặt Trời quay quanh Trái Đất có đúng không? Trả lời: Không. Theo khái niệm hiện tại, những gì xảy ra là thuyết nhật tâm, nghĩa là,…

blog không gian

Làm thế nào bạn sẽ mô tả hình dạng của hành tinh của chúng ta? Những phát hiện này và nhiều phát hiện khác chứng minh rằng hành tinh này có dạng hình cầu với các cực dẹt. Trái đất chứa một…

blog không gian

Điều gì làm cho cuộc sống trên hành tinh của chúng ta có thể? Các đặc điểm của hành tinh Trái đất giúp cho sự sống có thể xảy ra là bầu khí quyển, nơi chứa nhiều loại khí cụ thể là…

blog không gian

Làm thế nào để một ngôi sao phát nổ? Các nghiên cứu lý thuyết chỉ ra rằng hầu hết các siêu tân tinh được kích hoạt bởi một trong hai cơ chế cơ bản: sự tái đánh lửa đột ngột của phản ứng tổng hợp…

blog không gian

Những chuyển động nào Trái đất thực hiện giải thích từng người trong số họ? Trái đất quay — chuyển động quanh trục của chính nó, kéo dài khoảng 23 giờ 56 phút…

blog không gian