Beth yw cyrff nefol sy'n troi o amgylch y blaned? → Lloerennau naturiol Mae lloerennau naturiol yn gyrff nefol sy'n cylchdroi cyrff eraill yng Nghysawd yr Haul, yn enwedig…

blog gofod

Ble i ddod o hyd i sêr sy'n tywynnu yn y tywyllwch? Mae pobl fel arfer yn defnyddio paent ffosfforescent i wneud sêr tywynnu yn y tywyllwch, ond gallwch hefyd ddefnyddio powdr ffosfforescent a…

blog gofod

Beth yw llosgfynydd mwyaf Cysawd yr Haul? Mae Mynydd Olympus, a adnabyddir hefyd wrth ei enw Lladin, Olympus Mons, yn llosgfynydd diflanedig ar y blaned Mawrth, sydd wedi'i leoli yn ei…

blog gofod

Beth yw ystyr gweld seren saethu? Trwy gydol hanes dynol, mae symbolau amrywiol wedi'u priodoli i weld sêr saethu, megis…

blog gofod

Beth yw swyddogaeth siwtiau gofod? Mae siwtiau gofod yn cyflawni llawer o swyddogaethau. Mae siwtiau gofod heddiw dan bwysau, mae ganddyn nhw gyflenwad ocsigen, maen nhw'n amddiffyn y gofodwr ...

blog gofod

Beth mae deallusrwydd gofodol yn ei olygu? Gellir diffinio deallusrwydd gofodol fel y gallu i ddeall y byd mewn ffordd dri-dimensiwn, corfforol a meddyliol. Beth yw deallusrwydd...

blog gofod

Beth mae'r seren sengl ar faner Brasil yn ei olygu? Mae’r seren Spica uwchben y band sy’n mynegi “Ordem e Progresso” ac yn cynrychioli…

blog gofod

Beth mae cyfeiriadedd gofodol ar y map yn ei olygu? Beth yw cyfeiriadedd gofodol ar y map? Mae hefyd yn angenrheidiol arsylwi i ba gyfeiriad i'w gymryd, gan ei fod yn dod o…

blog gofod

Beth yw Bydysawd Parallel? Mae “Gŵyl Universo Paralello” yn ddigwyddiad sydd wedi’i ystyried gan wahanol gyfryngau fel un o gelfyddyd, cerddoriaeth ac amgen aml-ddyddiau De America…

blog gofod

Pa blanedau mae'r haul yn eu goleuo? Mae ein cysawd yr haul yn cynnwys seren gyffredin, yr ydym yn ei galw yr Haul, y planedau Mercwri, Venus, y Ddaear, Mars, Iau,…

blog gofod