Què afavoreix la vida al planeta Terra?

Què va fer possible la vida al nostre planeta?

Les característiques del planeta Terra que fan possible la vida són l'atmosfera, que conté diversos gasos, concretament l'oxigen, essencial per a la vida i que també filtra bona part de la radiació ultraviolada del sol, controla la temperatura i ens protegeix dels cossos celestes. que pot arribar a la Terra, aigua líquida...

Quins són els elements essencials per a la vida a la Terra?

"Totes les formes de vida que coneixem estan compostes principalment per sis elements: carboni, hidrogen, nitrogen, oxigen, sofre i fòsfor", va afirmar Felisa Wolfe-Simon.

Quins són els 3 elements fonamentals per salvar el nostre planeta?

Sol Aire Aigua Èsser Vivent Lloc d'alimentació del planeta, que reuneix tots els elements en quantitat L'habitatge necessari per a la vida d'un grup de plantes, animals i microorganismes s'anomena HÀBITAT.

Quins són els tres elements del planeta Terra?

L'"esfera de la vida" o biosfera està formada per tres elements naturals d'extrema importància per a la vida a la Terra, en aquest cas són la hidrosfera, l'atmosfera i la litosfera.

ÉS INTERESSANT:  On es troba la constel·lació de Lleó?
bloc espacial