Šta se može učiniti da se svijet spasi? 10 važnih savjeta za očuvanje okoliša Sačuvajte drveće. … Dobro vodite računa o vodenim putevima. 🇧🇷

svemirski blog

Šta bi se dogodilo sa planetama u Sunčevom sistemu kada bi Sunce prestalo da postoji? Zemlja ne bi odmah pala u potpuni mrak. Gradovi…

svemirski blog

Koja je razlika između planeta? A da bismo znali da li je ono što vidimo zvezda ili jedna od ovih planeta, moramo posmatrati da li je sjaj...

svemirski blog

Kako se zove put koji svaka planeta obilazi oko Sunca? Sve planete u Sunčevom sistemu se okreću oko Sunca. Svaka planeta, kao…

svemirski blog

Koja je razlika između svemirskog šatla i svemirske stanice? Razlika između svemirske stanice i svemirske letjelice leži u odsustvu…

svemirski blog

Da li je tačno reći da se Sunce okreće oko Zemlje objasniti? Odgovor: Ne. Prema sadašnjem konceptu, dešava se heliocentrizam, tj.

svemirski blog

Kako biste opisali oblik naše planete? Ova i mnoga druga otkrića dokazuju da planeta ima sferni oblik, sa spljoštenim polovima. Zemlja drži…

svemirski blog

Šta je omogućilo život na našoj planeti? Karakteristike planete Zemlje koje omogućavaju život su atmosfera koja sadrži razne gasove i to…

svemirski blog

Kako zvijezda eksplodira? Teorijske studije pokazuju da većinu supernova pokreće jedan od dva osnovna mehanizma: iznenadno ponovno paljenje fuzije...

svemirski blog

Koja kretanja Zemlje objašnjavaju svaki od njih? Rotacija Zemlje – kretanje oko sopstvene ose, traje otprilike 23 sata i 56 minuta…

svemirski blog